•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2011 của Viện Nhà nước và Pháp luật

14/01/2011
Ngày 11/01/2011, tại Hội trường tầng 1, 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2011.

 

Tham gia Hội nghị có đông đủ các cán bộ, công chức, viên chức của Viện Nhà nước và pháp luật. Hội nghị còn có sự tham dự của các đại biểu đại diện cho Văn phòng Đảng ủy, Ban Tổ chức - Cán bộ, Đoàn Thanh niên Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

PGS.TS. Nguyễn Như Phát, PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương và PGS.TS. Phạm Hữu Nghị chủ trì hội nghị.

PGS.TS. Nguyễn Thị Việt Hương, thay mặt Lãnh đạo Viện trình bầy Báo cáo tổng kết công tác năm 2010 và phương hướng kế hoạch công tác năm 2011.

Về tổng kết năm 2010, Báo cáo tập trung vào 14 nội dung chính:   
    - Hoạt động nghiên cứu khoa học
    - Công bố kết quả nghiên cứu và tổ chức hội thảo khoa học
    - Công tác đào tạo sau đại học
    - Công tác phối hợp hoạt động nghiên cứu, đào tạo với cơ quan, tổ chức
    - Hoạt động của Tạp chí
    - Hoạt động tư vấn pháp luật 
    - Hoạt động hợp tác quốc tế
    - Công tác Thông tin – Tư liệu – Thư viện
    - Công tác tổ chức, cán bộ
    - Công tác hành chính – tổng hợp
    - Chi tiêu ngân sách và quản lý tài chính 
    - Công tác thi đua khen thưởng
    - Hoạt động phối hợp giữa lãnh đạo Viện với các đoàn thể, tổ chức xã hội trong Viện

Đánh giá chung về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác trong năm 2010, Bản báo báo tổng kết nêu rõ: Trong năm 2010, tập thể cán bộ, công chức, viên chức Viện Nhà nước và Pháp luật có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, yên tâm công tác, đoàn kết nhất trí, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các bộ phận nghiên cứu và phục vụ nghiên cứu có sự phối hợp ăn ý trong thực hiện nhiệm vụ. Quan hệ giữa các bộ phận, tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở đạt được mức độ đồng thuận cao, khối đoàn kết nhất trí trong tập thể Viện được duy trì và phát huy, tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ, gắn bó giữa các cán bộ Viện được nâng lên đã giúp tăng cường năng lực và hiệu quả trên tất cả các phương diện hoạt động của Viện.

Bên cạnh đó, việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2010 của Viện Nhà nước và pháp luật vẫn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục: Kết quả và chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học chưa thực sự tương xứng với năng lực của Viện; Thiếu những đóng góp có giá trị cao về lý luận và thực tiễn có khả năng tạo ra xu hướng mới hoặc những tranh luận trong giới nghiên cứu; Một số đề tài cấp Bộ chậm tiến độ nghiệm thu so với thời hạn quy định; Các sinh hoạt khoa học chưa được tiến hành thường xuyên và còn mang tính hình thức, hiệu quả về mặt khoa học chưa cao; Số lượng sản phẩm khoa học công bố chưa nhiều, đặc biệt là loại hình sách còn ít; Hoạt động thông tin, tư liệu, thư viện tuy đã được tin học hóa nhưng mức độ còn rất hạn chế;  Một số cán bộ nghiên cứu lâu năm có biểu hiện trì trệ hoặc quá tải trong công việc; Đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt của các cán bộ trẻ mới được tuyển dụng còn thấp khiến cho nhiệt tình công tác ít nhiều bị hạn chế...

Về phương hướng công tác năm 2011, Bản báo cáo nhấn mạnh vào một số các lĩnh vực như:
    - Công tác chính trị - tư tưởng 
    - Hoạt động nghiên cứu khoa học
    - Công tác xuất bản và công bố kết quả nghiên cứu
    - Hoạt động đào tạo và tự đào tạo
    - Hoạt động tạp chí
    - Hoạt động tư vấn chính sách và pháp luật 
    - Công tác Thông tin – Tư liệu – Thư viện
    - Công tác hành chính – tổng hợp- tài vụ
    - Công tác tổ chức, cán bộ
    - Công tác đối ngoại, hợp tác trong nước và quốc tế

Hội nghị đã tiến hành thảo luận rất sôi nổi về những quan điểm và nội dung đánh giá thể hiện trong bản báo cáo. Hầu hết các ý kiến thảo luận đều cho rằng, Bản báo cáo đã được xây dựng rất nghiêm túc, bao quát được hầu hết các hoạt động của Viện, đánh giá tương đối đầy đủ những điểm mạnh, điểm yếu trong hoạt động của Viện với tinh thần phê bình rất cao so với các năm trước đây. Đồng thời, các ý kiến thảo luận cũng nêu lên một số vấn đề cần được làm rõ hơn hoặc cần được bổ sung vào bản báo cáo.

Theo PGS.TS. Nguyễn Như Phát, cán bộ nghiên cứu cần có ít nhất một bài đăng tạp chí chuyên ngành trong năm. Các trưởng phòng và bộ phận Tạp chí cần giúp cán bộ của phòng mình trong viết bài.

PGS.TS. Phạm Hữu Nghị cho rằng, Viện nên đưa ra tiêu chuẩn công bố kết quả nghiên cứu có sự phân biệt định mức với các chức danh khoa học: cán bộ có học vị tiến sĩ ít nhất phải công bố 1 bài trên tạp chí chuyên ngành, còn các cán bộ nghiên cứu thấp hơn phải có báo cáo trong kỷ yếu.

Tiết mục văn nghệ của các đoàn viên Chi đoàn

Về việc đăng bài Tạp chí, theo Ths. Trần Văn Biên, mỗi cán bộ nên chủ động gửi bài sớm, cũng như có kế hoạch gửi bài đến các tạp chí chuyên ngành khác.

PGS.TS. Hà Thị Mai Hiên đề xuất cần thể hiện rõ hơn vai trò hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong báo cáo công tác của Viện, chú trọng hơn nữa đến quan điểm phát triển dựa trên tinh thần bình đẳng giới.

PGS.TS. Vũ Thư đồng ý với yêu cầu công bố sản phẩm đối với hoạt động nghiên cứu, nhất là nghiên cứu cơ bản, xem đó như là tiêu chí để bồi dưỡng và đánh giá cán bộ, đồng thời đề xuất về định mức công bố sản phẩm đối với từng loại cán bộ. PGS.TS. Vũ Thư cũng cho rằng Viện cần thể hiện rõ ý kiến đề xuất đối với Viện KHXH Việt Nam về tăng cường nghiên cứu cơ bản trong các lĩnh vực chuyên ngành.  

Phát biểu kết thúc hội nghị, Viện trưởng, PGS.TS. Nguyễn Như Phát kêu gọi tập thể cán bộ Viện đoàn kết, nhất trí một lòng, phấn đấu thi đua để xây dựng Viện thành một ngôi nhà chung vững mạnh, hướng tới mục tiêu chất lượng, hiệu quả, hợp tác, phát triển, đảm bảo giữ vững và tăng cường uy tín, vị thế của Viện.

 

Các tin cùng chuyên mục: