•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Hội thảo khoa học “Những vấn đề cấp bách về nhà nước và pháp luật trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”

14/10/2020
Ngày 28/9/2020, tại Hội trường 3D Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Những vấn đề cấp bách về nhà nước và pháp luật trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Tham dự hội thảo có PGS.TS. Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS. Trần Văn Độ, nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; GS.TS. Võ Khánh Vinh, nguyên Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TSKH. Đào Trí Úc, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Luật học cùng các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý đến từ Bộ Tư pháp, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại học Luật Hà Nội, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội, Viện Nghiên cứu Lập pháp, đại diện một số Viện nghiên cứu chuyên ngành Viện Hàn lâm, cán bộ lãnh đạo các thời kì và cán bộ nghiên cứu của Viện Nhà nước và Pháp luật.

 

Đại hội lần thứ XIII của Đảng chuẩn bị diễn ra vào thời điểm đất nước ta đã qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trong đó có 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII. Đại hội lần thứ XIII của Đảng định hướng tương lai phát triển, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

 

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh (Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật) nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của các đại biểu tham dự và nhấn mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền và hoàn thiện hệ thống pháp luật là một trong những nội dung quan trọng trong dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần này. Việc làm rõ những thành tựu, hạn chế, khó khăn, vướng mắc cùng những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong xây dựng Nhà nước pháp quyền, trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, trong hoàn thiện hệ thống pháp luật là rất cần thiết. Đồng thời, ông cũng nêu rõ mục tiêu của hội thảo là nhằm tổng kết thực tiễn xây dựng Nhà nước pháp quyền, góp phần phát hiện vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách, cung cấp luận cứ khoa học phục vụ việc xây dựng, đóng góp ý kiến cho các nội dung liên quan đến lĩnh vực nhà nước và pháp luật trong dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

 

Hội thảo nhận được 20 bài tham luận đề cập đến nhiều mặt trong lĩnh vực nhà nước và pháp luật của các nhà khoa học trong giới luật học như: nguyên tắc hiến định - quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp; đổi mới nhận thức về nhà nước; vấn đề phân cấp, phân quyền ở Việt Nam hiện nay; tiếp tục củng cố các điều kiện bảo đảm pháp quyền; một số vấn đề tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội ở Việt Nam hiện nay;  thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức chính quyền địa phương hiện nay; chính quyền điện tử; xây dựng thiết chế tư pháp hiện đại trong cải cách tư pháp hình sự ở Việt Nam thời gian tới; an ninh phi truyền thống và tác động của nó đối với đất nước; những vấn đề đặt ra trong hoàn thiện hệ thống pháp luật ở nước ta hiện nay; thực hành dân chủ ở Việt Nam hiện nay; bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân và việc thực hiện nguyên tắc pháp quyền ở Việt Nam hiện nay; vai trò của các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp trong hình thành và điều tiết các quan hệ kinh tế thị trường; thực thi các hiệp định thương mại tự do; một số vấn đề về hoàn thiện pháp luật về an sinh xã hội Việt Nam trong bối cảnh hiện nay; những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách hoàn thiện pháp luật đất đai, môi trường ở Việt Nam hiện nay; khởi nghiệp và sáng tạo kinh doanh; phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay.

 

Hội thảo là hoạt động truyền thống của Viện Nhà nước và Pháp luật. Trước và sau mỗi kỳ Đại hội Đảng, Viện Nhà nước và Pháp luật thường xuyên tổ chức các hội thảo khoa học để bàn về những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách về nhà nước và pháp luật, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng, thảo luận dự thảo văn kiện và tổ chức, triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng.

 

Một số hình ảnh tại hội thảo:

 

PGS.TS. Nguyễn Đức Minh phát biểu khai mạc hội thảo

 

GS.TS. Võ Khánh Vinh thảo luận

 

PGS.TS. Trần Văn Độ (giữa) cùng GS.TSKH. Đào Trí Úc (phải) và PGS.TS. Trần Đình Hảo (trái)

 

PGS.TS. Phạm Hữu Nghị trao đổi

 

PGS.TS. Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương

 

Toàn cảnh hội thảo