•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Họp Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Luật học tại Học viện Khoa học Xã hội

03/10/2011
Việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao chất lượng giáo dục bậc đại học và sau đại học trong nước theo hướng hội nhập, phù hợp với thông lệ quốc tế. Sáng ngày 15/09/2011, Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Luật học dưới sự chủ trì của GS.TSKH. Đào Trí Úc - Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, Chủ tịch Hội đồng đã họp tại Học viện Khoa học Xã hội, số 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

 

 
GS.TSKH.Đào Trí Úc, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, 
Chủ tịch Hội đồng phát biểu khai mạc

Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Luật học tổ chức phiên họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS ngành Luật học năm 2011 theo quy định tại Quyết định số 174/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/12/2008 về Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh GS, PGS, trong đó yêu cầu người được công nhận GS, PGS phải đáp ứng đủ các tiêu chí theo luật định trong các hoạt động (lĩnh vực) đào tạo và nghiên cứu khoa học như:  Đủ tiêu chuẩn nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục; Đủ thâm niên đào tạo đại học, có bằng tiến sĩ từ 3 năm trở lên; Đã chủ trì đề tài nghiên cứu khoa học; Có trình độ ngoại ngữ cần thiết (sử dụng thành thạo một ngoại ngữ phục vụ cho chuyên môn và giao tiếp được bằng tiếng Anh); Đạt đủ số điểm công trình khoa học quy đổi (được tính từ bài báo khoa học, báo cáo khoa học, sách phục vụ đào tạo đại học, đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, hướng dẫn nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ); Đủ điều kiện về số phiếu tín nhiệm (đạt ít nhất 66,6% tổng số thành viên Hội đồng tán thành)…

Trong đợt xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư ngành Luật học năm nay có tổng cộng 24 ứng viên, trong đó có 04 ứng viên đề nghị được xét công nhận đạt tiêu chuẩn Giáo sư, 20 ứng viên đề nghị được xét công nhận đạt tiêu chuẩn Phó giáo sư. Các ứng viên đều đến từ các trường đại học có uy tín trong đào tạo ngành Luật học, các viện nghiên cứu chuyên ngành Luật có uy tín trong cả nước.

Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Luật học đã họp hai phiên vào sáng ngày 15 tháng 9 và chiều ngày 17 tháng 9 để thẩm định và đánh giá hồ sơ trước khi tiến hành phỏng vấn các ứng viên. Sau hai buổi làm việc khẩn trương và nghiêm túc, kết quả là đã có 01/04 ứng viên đủ tiêu chuẩn xét công nhận giáo sư; 11/20 ứng viên đủ tiêu chuẩn xét công nhận phó giáo sư ngành Luật học năm 2011.

Hội đồng gồm 11 thành viên: GS.TSKH. Đào Trí Úc, Uỷ viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước (Chủ tịch Hội đồng); GS.TS. Lê Minh Tâm (Phó Chủ tịch Hội đồng); GS.TS. Nguyễn Thị Mơ (Uỷ viên Thư kí); GS.TS. Trần Ngọc Đường (Uỷ viên); GS.TS. Lê Hồng Hạnh (Uỷ viên); GS.TS. Nguyễn Ngọc Hoà (Uỷ viên); GS.TS. Phạm Hồng Thái (Uỷ viên); GS.TS. Võ Khánh Vinh (Uỷ viên); PGS.TS. Phan Trung Lý (Uỷ viên); PGS.TS. Mai Hồng Quỳ (Ủy viên); PGS.TS. Chu Hồng Thanh (Uỷ viên).

Việc bổ nhiệm chức danh GS, PGS theo định kì đã góp phần nâng cao vai trò tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học, sau đại học và gắn chặt chức danh GS, PGS với nhiệm vụ đào tạo cũng như nghiên cứu khoa học nói chung, đối với ngành Luật học nói riêng, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực bậc cao cho đất nước. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với sự nghiệp đào tạo sau đại học ở Việt Nam.


(Nguồn: http://www.gass.edu.vn)