•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Đợt khảo sát thực tế và tọa đàm khoa học giữa Viện Nhà nước và Pháp luật với các cơ quan nhà nước, tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội ở Hải Phòng

17/12/2009
Thực hiện Chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2009-2010: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế” do Viện Khoa học Xã hội Việt Nam giao cho Viện Nhà nước và Pháp luật, Ban Chủ nhiệm Chương trình đã tổ chức khảo sát thực tế và tọa đàm khoa học với các cơ quan nhà nước, tổ chức Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội tại thành phố Hải Phòng, từ ngày 6-9/12/2009.

Tọa đàm đầu tiên với chủ đề “Cải cách hành chính, cải cách tư pháp và xây dựng, thực thi pháp luật ở địa phương: thực trạng và giải pháp” do Viện Nhà nước và Pháp luật phối hợp với Văn phòng Thành ủy, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hải Phòng, Sở Nội vụ TP. Hải Phòng chủ trì. Thành phần đại biểu đại diện các cơ quan tại Hải Phòng tham dự bao gồm: Văn phòng Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố, Ban Pháp chế, Hội đồng nhân dân thành phố, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Công an thành phố, Thanh tra thành phố, Cục thi hành án dân sự thành phố, Đoàn luật sư thành phố. Các đại biểu đã nghe báo cáo về các vấn đề cải cách hành chính; thực trạng tổ chức và hoạt động của hệ thống cơ quan tư pháp; thực trạng xây dựng, thực thi pháp luật và bảo đảm pháp chế tại địa phương. Các đại biểu của các cơ quan tại thành phố đã đưa ra các ví dụ thực tiễn tại địa phương và cùng trao đổi, thảo luận rất sôi nổi với Ban chủ nhiệm chương trình và các thành viên đề tài nhánh của Viện Nhà nước và Pháp luật về các chủ đề nói trên.

Chủ đề của tọa đàm thứ hai là: “Thực trạng và giải pháp đổi mới mối quan hệ giữa các bộ phận trong hệ thống chính trị và vấn đề kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước và tổ chức Đảng ở địa phương”.Buổi tọa đàm này do Viện Nhà nước và Pháp luật và Thành ủy thành phố chủ trì. Thành phần đại biểu bao gồm: Văn phòng Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc thành phố, Ủy ban Kiểm tra thành ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân quận Ngô Quyền, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, Liên đoàn lao động thành phố, Tòa án nhân dân, Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố. Ba báo cáo trình bày trong tọa đàm này là:
      - Thực trạng và giải pháp đổi mới tổ chức, hoạt động và mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước ở địa phương.
      - Nội dung và phương thức thực hiện mối quan hệ giữa các tổ chức Đảng - cơ quan nhà nước - nhân dân ở địa phương. 
      - Cơ chế nhân dân tham gia quản lý nhà nước và giám sát hoạt động của tổ chức Đảng và cơ quan nhà nước ở địa phương.

Thực trạng, những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức, hoạt động và mối quan hệ giữa các tổ chức Đảng - cơ quan nhà nước - nhân dân đã được các đại biểu nêu ra và làm rõ qua đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị giải quyết vấn đề này.

Để có được cái nhìn thực tế hơn về các vấn đề trên, ngày 9/12/2009, đoàn công tác của Viện Nhà nước và Pháp luật đã đến khảo sát thực tế tại huyện Tiên Lãng. Viện đã có buổi gặp mặt, trao đổi thẳng thắn, cởi mở với các đại biểu từ Văn phòng Thành ủy, Huyện ủy (với sự có mặt của Phó Bí thư thường trực huyện ủy), Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc huyện, Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Tư pháp, Công an huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện và một số đại diện của các phòng chuyên môn của  UBND huyện và đoàn thể xã hội ở huyện. 

Những kết quả thu được từ đợt khảo sát chắc chắn sẽ giúp Ban chủ nhiệm chương trình và các thành viên của đề tài nhánh có cái nhìn rõ hơn về vấn đề của chương trình, đảm bảo cho các đề tài nghiên cứu có cơ sở thực tiễn và đạt hiệu quả cao.