•  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE
 • TS. Phạm Thị Thúy Nga
 • Họ tên: TS. Phạm Thị Thúy Nga
  Điện thoại cơ quan: 024. 39784637
  Điện thoại di động:
  Fax:
  Thư điện tử: phamthithuynga76@yahoo.com.vn
 •  

TS. Phạm Thị Thúy Nga là Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật

Lí lịch Khoa học:

Lí lịch khoa học TS. Phạm Thị Thúy Nga (16/11/2017)

Là Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật.