•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu sách “Bình luận khoa học Luật Đất đai năm 2013”

23/04/2018


Năm xuất bản: 2018

Chủ biên cuốn sách là TS. Phạm Thị Hương Lan, Trưởng phòng Phòng Luật Tài nguyên và Môi trường, Viện Nhà nước và Pháp luật. Sách do Nhà xuất bản Lao động ấn hành năm 2018.

 

Tham gia biên soạn sách gồm có các nhà khoa học: TS. Phạm Thị Hương Lan, PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến, TS. Trần Văn Biên, TS. Bùi Đức Hiển và ThS. Nguyễn Thị Bảo Nga.

 

Luật Đất đai năm 2013 ra đời không chỉ thể hiện một cách toàn diện chính sách đất đai của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay mà còn thể hiện quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm vai trò của Nhà nước trong việc thực hiện chức năng quản lý đất đai, vấn đề minh bạch trong các thủ tục hành chính. Các vấn đề về quyền của người sử dụng đất, đặc biệt là các tổ chức kinh tế trong nước và nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được quy định rõ, phù hợp với điều kiện xã hội đặt ra.

 

So với Luật Đất đai năm 2003, Luật Đất đai năm 2013 có nhiều quy định mới về quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai; các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy định về thu hồi, trưng dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thủ tục hành chính về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Bên cạnh đó, việc phân định thẩm quyền hành chính và thẩm quyền tư pháp trong giải quyết tranh chấp đất đai được quy định rõ ràng, phù hợp với yêu cầu xã hội đang đặt ra.

 

Việc hiểu và áp dụng các quy định của Luật Đất đai năm 2013 là một vấn đề rất quan trọng. Với ý nghĩa đó, tập thể tác giả đã giải thích một cách khoa học về các quy định của Luật Đất đai đồng thời cũng nêu ra một số vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật đất đai ở nước ta trong thời gian tới.

 

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc!