•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Giới thiệu sách “Pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí ở Việt Nam hiện nay”

19/10/2017


Năm xuất bản: 2017

Số trang: 227

Tác giả cuốn sách là TS. Bùi Đức Hiển, nghiên cứu viên phòng Pháp luật Môi trường, Viện Nhà nước và Pháp luật.

Không khí là một thành phần quan trọng cấu thành môi trường tự nhiên trái đấi, cung cấp điều kiện thiết yếu bảo đảm sự hình thành, tồn tại, phát triển của con người và các sinh vật. Tuy nhiên, môi trường không khí ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng gây ảnh hưởng xấu đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật, thậm chí ô nhiễm môi trường không khí tầm xa còn dẫn đến biến đổi khí hậu toàn cầu và suy giảm tầng ozone,… đe dọa sự tồn vong của nhân loại.

 

Ở Việt Nam, từ khi tiến hành sự nghiệp đổi mới, mở cửa đến nay, nhiều nhà máy, xí nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác nhau được thành lập, đi vào sản xuất ở khắp các tỉnh, thành. Tuy nhiên, sự phát triển thiếu quy hoạch, không quan tâm thích đáng đến môi trường trong thời gian dài dẫn đến ô nhiễm môi trường, đặc biệt là môi trường không khí ngày càng nghiêm trọng. Trong một nghiên cứu thường niên về môi trường được công bố tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2012 thì Việt Nam nằm trong số 10 quốc gia có không khí bị ô nhiễm nhất thế giới, điển hình là các đô thị lớn, các khu công nghiệp và làng nghề,…

 

Đồng thời, hiện nay, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Việt Nam đã, đang và sẽ tham gia vào các sân chơi chung của khu vực và thế giới. Điều đó đòi hỏi Việt Nam phải hoàn thiện các quy định pháp luật trong nước phù hợp với luật chơi chung.

 

Nghiên cứu các quy định pháp luật hiện hành về kiểm soát ô nhiễm không khí trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 cũng như các văn bản hướng dẫn cho thấy quy định chưa thật cụ thể và còn nhiều bất cập. Bên cạnh đó, quy định về quy chuẩn môi trường không khí hiện nay đã lạc hậu so với khu vực và thế giới, chưa có quy định cụ thể về quy chuẩn môi trường không khí trong nhà… Những thiếu sót, hạn chế trên đã gây khó khăn rất lớn cho các cơ quan quản lý nhà nước cũng như người dân trong kiểm soát ô nhiễm không khí.

 

Nội dung cuốn sách gồm 3 chương. Chương 1 trình bày những vấn đề lý luận chung về pháp luật  kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí. Chương 2 phân tích thực trạng pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí ở Việt Nam hiện nay, bao gồm quy định về: quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường không khí; dự báo, phòng ngừa ô nhiễm môi trường không khí; phát hiện ô nhiễm môi trường không khí; ngăn ngừa ô nhiễm môi trường không khí; xử lý ô nhiễm môi trường không khí; tổ chức hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng dân cư và truyền thông báo chí trong kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí. Chương 3 đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí ở Việt Nam.

 

Để cung cấp tài liệu nghiên cứu, tham khảo cho các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách, các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên chuyên ngành luật môi trường và những độc giả có nhu cầu tìm hiểu vấn đề này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật xin giới thiệu cuốn sách với bạn đọc!