•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Mục lục Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 7 (255) năm 2009

15/07/2009
Mục lục số 7 (255) năm 2009.

Lịch sử Nhà nước và pháp luật, Luật Hành chính      
• Nguyễn Thị Việt Hương - Góp phần nhận diện lịch sử tư tưởng pháp lý Việt Nam 
• Nguyễn Văn Hiệp - Tình hình khiếu kiện và một số kiến nghị về giải quyết khiếu kiện của công dân trong giai đoạn hiện nay 

Quyền con người
• Nguyễn Trung Tín - Về các đặc điểm của quyền con người 

Luật Kinh tế, Luật Lao động
• Nguyễn Lan Anh - Xác định thị trường liên quan và vấn đề nhận dạng vị trí thống lĩnh thị trường của doanh nghiệp theo pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam  
• Phạm Thị Giang Thu - Nguyễn Minh Hằng - Một số vấn đề về pháp luật điều chỉnh hoạt động chào bán cổ phiếu của công ty cổ phần tại Việt Nam     
• Doãn Hồng Nhung - Về bản chất pháp lý của hợp đồng thuê mua ở Việt Nam  
• Nguyễn Bích Thảo - Hòa giải tranh chấp kinh doanh, thương mại - kinh nghiệm quốc tế và một số gợi mở đối với Việt Nam  
• Mai Đức Thiện - Quan điểm và định hướng xây dựng Bộ luật Lao động (sửa đổi)  
• Trương Thị Hồng Hà - Bảo vệ người lao động xuất khẩu trong các hiệp định song phương Việt Nam đã ký với một số nước  

Luật Tố tụng Dân sự
• Mai Ngọc Dương - Vai trò của chế định giám đốc thẩm trong tố tụng dân sự     

Luật Hình sự, Luật Tố tụng Hình sự 
• Hồ Sỹ Sơn - Hình phạt tử hình và mối liên hệ giữa hình phạt tử hình với nguyên tắc nhân đạo trong Luật Hình sự                                 
• Nguyễn Thị Thủy - Hoàn thiện thủ tục xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp ở nước ta hiện nay  

Đào tạo, phổ biến, giáo dục pháp luật 
• Nguyễn Thị Ánh Vân - Xu hướng mới trong đào tạo luật ở Nhật Bản và vài gợi mở cho đổi mới đào tạo luật ở Việt Nam  
• Lê Thị Châu - Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của công đoàn trong tình hình hiện nay  

Tóm tắt bằng tiếng Anh