•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật của Chính phủ

19/09/2022
Chiều 14/9/2022, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến Báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội. Thảo luận tai phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật của Chính phủ trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022.

Vẫn còn tình trạng nợ đọng văn bản hướng đẫn chi tiết thi hành

 

Thẩm tra sơ bộ báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nêu rõ, Thường trực Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với những kết quả đạt được trong công tác tổ chức thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết năm 2022 đã nêu trong Báo cáo của Chính phủ. Đồng thời đánh giá cao kết quả ở một số nội dung trọng tâm như: Công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực, trở thành công tác trọng tâm, thường xuyên với nhiều đổi mới, sáng tạo hiệu quả; Công tác xây dựng, trình dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành triển khai thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu của các nhiệm vụ lập pháp được giao theo Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng được các cơ quan, Bộ, ban, ngành quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện với nhiều phương thức, hình thức đổi mới, sáng tạo;...

 

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng

 

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cũng cho biết, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Báo cáo của Chính phủ đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong công tác triển khai thi hành pháp luật năm 2022. Cơ bản thống nhất với đánh giá của Chính phủ, đồng thời đề nghị quan tâm, làm rõ thêm nguyên nhân và giải pháp khắc phục đối với một số hạn chế, bất cập.

 

Trong đó, về kết quả xây dựng và ban hành văn bản quy định chi tiết, đến nay còn 11/70 văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh đã có hiệu lực còn nợ chưa ban hành, chiếm 15,71% tổng số văn bản cần ban hành. So với năm 2021, việc nợ ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh đã có hiệu lực tăng mặc dù số văn bản cần ban hành ít hơn so với cùng kỳ năm trước.

 

Cho ý kiến tại phiên họp, đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều tán thành với nhiều nội dung của Báo cáo, đồng thời cho rằng, Chính phủ đã quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về xây dựng và tăng cường công tác tổ chức thi hành pháp luật, đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp trực tiếp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục hậu quả sau đại dịch COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, các ý kiến cũng cho rằng vẫn còn những tồn tại hạn chế cần được Chính phủ làm rõ và có giải pháp cụ thể để khắc phục triệt để.

 

Liên quan đến công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho biết Báo cáo của Chính phủ trong kỳ báo cáo (từ ngày 01/10/2021 đến ngày 01/8/2022) chưa nêu những văn bản còn nợ từ trước đó.

 

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội chỉ rõ, đối với Luật An toàn, vệ sinh lao động đã có hiệu lực thi hành hơn 6 năm (từ 01/7/2016) nhưng quy định tại điểm c khoản 3 Điều 6 của Luật vẫn chưa được Chính phủ hướng dẫn, quy định. Trong lĩnh vực Ủy ban Xã hội phụ trách, còn một số luật còn nợ văn bản quy định chi tiết như Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (Các điểm a và b khoản 3 Điều 20).

 

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội cũng nhấn mạnh, Báo cáo mới cung cấp danh mục văn bản nợ ban hành quy định chi tiết các luật, pháp lệnh, nghị quyết đã có hiệu lực theo thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mà chưa liệt kê các văn bản còn nợ thuộc thẩm quyền của các Bộ, ngành.

 

Đồng quan điểm này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cũng cho rằng, kết quả xây dựng và ban hành văn bản quy định chi tiết vẫn còn hạn chế, tình trạng nợ đọng văn bản còn tồn tại, gây ảnh hưởng đến quá trình thực thi luật;...

 

Quan tâm đến nội dung pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy cho biết, sau khi Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục và Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển. Trên cơ sở đó, Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan được phân công đã rất tích cực, chủ động bắt tay ngay vào việc thực hiện pháp điển đề mục được giao. Theo lộ trình, Bộ pháp điển được xây dựng và hoàn thành trong thời hạn 10 năm (2014 - 2023) và đến nay đã hoàn thành cơ bản Bộ pháp điển (250/271 đề mục, đạt 92%). Đề nghị bổ sung vào Báo cáo số liệu đề mục đã hoàn thành pháp điển đúng tiến độ đề ra; đề mục/chủ đề hoàn thành pháp điển nhưng chậm so với lộ trình.

 

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

 

Phát biểu tại Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành đặc biệt là Bộ Tư pháp đã đạt được trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

 

Cơ bản đồng tình với nhiều nội dung tại Báo cáo của Chính phủ cũng như Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, việc hoàn thiện Báo cáo thi hành thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần rà soát, nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến thảo luận tại phiên họp cũng như ý kiến của cơ quan thẩm tra để làm rõ giải pháp nhằm tháo gỡ một số vướng mắc, tồn tại hiện nay.

 

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cần đánh giá kỹ lưỡng hơn nguyên nhân, nêu giải pháp cụ thể đối với tồn tại trong việc chậm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành trong thời gian qua. Đồng thời, lưu ý cần tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đề cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, bảo đảm tuân thủ chặt chẽ quy trình, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bảo bảm tiến độ các luật, nghị quyết trình Quốc hội; Chính phủ quan tâm tổ chức tốt ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 - đảm bảo ý nghĩa thiết thực;…

 

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Hội đồng Dân tộc các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội dành sự quan tâm hơn đến công tác theo dõi, giám sát việc ban hành, tổ chức thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công.

 

Đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật

 

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành đặc biệt là Bộ Tư pháp trong năm qua đã quyết liệt trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện công tác xây dựng pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh,… Đồng thời tích cực chủ động tham gia xây dựng 02 Đề án định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, và Đề án Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam theo Nghị quyết 13 của Đảng trong đó có chiến lược xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật.

 

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã rất nghiêm túc thực hiện kết luận của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trong việc đổi mới công tác xây dựng báo cáo có chất lượng, đáp ứng thời hạn, nội dung cơ bản đáp ứng theo yêu cầu, thông tin,  số liệu Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đặt ra.

 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội  cơ bản thống nhất và đánh giá cao công tác thẩm tra của Ủy ban Pháp luật, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc  hội tham gia phối hợp thẩm tra có chất lượng. Qua đó, đã đánh giá khách quan toàn diện công tác thi hành pháp luật, các nội dung trong báo cáo của Chính phủ đồng thời có nhiều kiến nghị cụ thể.

 

Trong thời gian tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ và các cơ quan quan tâm một số nội dung sau: Tiếp tục xác định việc triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị, Đề án Định hướng, Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2022 và năm 2023 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; tập trung nguồn lực hoàn thành kế hoạch đề ra, bảo đảm chất lượng và tiến độ,…

 

Toàn cảnh cuộc họp

 

Bên cạnh đó, hết sức coi trọng công tác thể chế hóa triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chủ trương của Đảng về chống tiêu cực ngay trong công tác xây dựng pháp luật, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “tham nhũng chính sách”; lồng ghép “lợi ích nhóm”, lợi ích cục bộ của cơ quan quản lý nhà nước trong văn bản quy phạm pháp luật.

 

Đồng thời đề nghị Chính phủ chỉ đạo tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đề cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, bảo đảm tuân thủ chặt chẽ quy trình, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bảo bảm tiến độ các luật, nghị  quyết trình Quốc hội,… Hoàn thành sớm văn bản quy định chi tiết còn nợ đọng, khắc phục triệt để tình trạng chậm ban hành văn bản hướng dẫn; chỉ đạo khẩn trương tiến hành tổng kết việc thực hiện  Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Trong đó, cần xác định rõ vị trí việc làm của đội ngũ cán bộ, công chức pháp chế, tổ chức bộ máy pháp chế; quan tâm bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ xây dựng văn bản pháp luật ở các Bộ, ngành, địa phương…

 

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Hội đồng Dân tộc các ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội dành sự qan tâm hơn đến công tác theo dõi, giám sát việc ban hành, tổ chức thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công; Chính phủ quan tâm tổ chức tốt ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 - đảm bảo ý nghĩa thiết thực;…

 

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, trên cơ sở ý kiến tại Phiên họp, ý kiến thẩm tra, đề nghị Chính phủ tiếp thu hoàn thiện Báo cáo, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV vào tháng 10/2022 tới đây.

 

Vẫn còn tình trạng nợ đọng văn bản hướng đẫn chi tiết thi hành

 

Thẩm tra sơ bộ báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nêu rõ, Thường trực Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với những kết quả đạt được trong công tác tổ chức thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết năm 2022 đã nêu trong Báo cáo của Chính phủ. Đồng thời đánh giá cao kết quả ở một số nội dung trọng tâm như: Công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực, trở thành công tác trọng tâm, thường xuyên với nhiều đổi mới, sáng tạo hiệu quả; Công tác xây dựng, trình dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành triển khai thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu của các nhiệm vụ lập pháp được giao theo Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng được các cơ quan, Bộ, ban, ngành quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện với nhiều phương thức, hình thức đổi mới, sáng tạo;...

 

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cũng cho biết, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Báo cáo của Chính phủ đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong công tác triển khai thi hành pháp luật năm 2022. Cơ bản thống nhất với đánh giá của Chính phủ, đồng thời đề nghị quan tâm, làm rõ thêm nguyên nhân và giải pháp khắc phục đối với một số hạn chế, bất cập.

 

Trong đó, về kết quả xây dựng và ban hành văn bản quy định chi tiết, đến nay còn 11/70 văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh đã có hiệu lực còn nợ chưa ban hành, chiếm 15,71% tổng số văn bản cần ban hành. So với năm 2021, việc nợ ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh đã có hiệu lực tăng mặc dù số văn bản cần ban hành ít hơn so với cùng kỳ năm trước.

 

Cho ý kiến tại phiên họp, đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều tán thành với nhiều nội dung của Báo cáo, đồng thời cho rằng, Chính phủ đã quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về xây dựng và tăng cường công tác tổ chức thi hành pháp luật, đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp trực tiếp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục hậu quả sau đại dịch COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, các ý kiến cũng cho rằng vẫn còn những tồn tại hạn chế cần được Chính phủ làm rõ và có giải pháp cụ thể để khắc phục triệt để.

 

Liên quan đến công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho biết Báo cáo của Chính phủ trong kỳ báo cáo (từ ngày 01/10/2021 đến ngày 01/8/2022) chưa nêu những văn bản còn nợ từ trước đó.

 

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội chỉ rõ, đối với Luật An toàn, vệ sinh lao động đã có hiệu lực thi hành hơn 6 năm (từ 01/7/2016) nhưng quy định tại điểm c khoản 3 Điều 6 của Luật vẫn chưa được Chính phủ hướng dẫn, quy định. Trong lĩnh vực Ủy ban Xã hội phụ trách, còn một số luật còn nợ văn bản quy định chi tiết như Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (Các điểm a và b khoản 3 Điều 20).

 

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội cũng nhấn mạnh, Báo cáo mới cung cấp danh mục văn bản nợ ban hành quy định chi tiết các luật, pháp lệnh, nghị quyết đã có hiệu lực theo thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mà chưa liệt kê các văn bản còn nợ thuộc thẩm quyền của các Bộ, ngành.

 

Đồng quan điểm này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cũng cho rằng, kết quả xây dựng và ban hành văn bản quy định chi tiết vẫn còn hạn chế, tình trạng nợ đọng văn bản còn tồn tại, gây ảnh hưởng đến quá trình thực thi luật;...

 

Quan tâm đến nội dung pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy cho biết, sau khi Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục và Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển. Trên cơ sở đó, Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan được phân công đã rất tích cực, chủ động bắt tay ngay vào việc thực hiện pháp điển đề mục được giao. Theo lộ trình, Bộ pháp điển được xây dựng và hoàn thành trong thời hạn 10 năm (2014 - 2023) và đến nay đã hoàn thành cơ bản Bộ pháp điển (250/271 đề mục, đạt 92%). Đề nghị bổ sung vào Báo cáo số liệu đề mục đã hoàn thành pháp điển đúng tiến độ đề ra; đề mục/chủ đề hoàn thành pháp điển nhưng chậm so với lộ trình.

 

Phát biểu tại Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành đặc biệt là Bộ Tư pháp đã đạt được trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

 

Cơ bản đồng tình với nhiều nội dung tại Báo cáo của Chính phủ cũng như Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, việc hoàn thiện Báo cáo thi hành thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần rà soát, nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến thảo luận tại phiên họp cũng như ý kiến của cơ quan thẩm tra để làm rõ giải pháp nhằm tháo gỡ một số vướng mắc, tồn tại hiện nay.

 

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cần đánh giá kỹ lưỡng hơn nguyên nhân, nêu giải pháp cụ thể đối với tồn tại trong việc chậm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành trong thời gian qua. Đồng thời, lưu ý cần tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đề cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, bảo đảm tuân thủ chặt chẽ quy trình, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bảo bảm tiến độ các luật, nghị quyết trình Quốc hội; Chính phủ quan tâm tổ chức tốt ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 - đảm bảo ý nghĩa thiết thực;…

 

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Hội đồng Dân tộc các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội dành sự quan tâm hơn đến công tác theo dõi, giám sát việc ban hành, tổ chức thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công.

 

Đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật

 

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành đặc biệt là Bộ Tư pháp trong năm qua đã quyết liệt trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện công tác xây dựng pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh,… Đồng thời tích cực chủ động tham gia xây dựng 02 Đề án định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, và Đề án Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam theo Nghị quyết 13 của Đảng trong đó có chiến lược xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật.

 

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã rất nghiêm túc thực hiện kết luận của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trong việc đổi mới công tác xây dựng báo cáo có chất lượng, đáp ứng thời hạn, nội dung cơ bản đáp ứng theo yêu cầu, thông tin,  số liệu Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đặt ra.

 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội  cơ bản thống nhất và đánh giá cao công tác thẩm tra của Ủy ban Pháp luật, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc  hội tham gia phối hợp thẩm tra có chất lượng. Qua đó, đã đánh giá khách quan toàn diện công tác thi hành pháp luật, các nội dung trong báo cáo của Chính phủ đồng thời có nhiều kiến nghị cụ thể.

 

Trong thời gian tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ và các cơ quan quan tâm một số nội dung sau: Tiếp tục xác định việc triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị, Đề án Định hướng, Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2022 và năm 2023 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; tập trung nguồn lực hoàn thành kế hoạch đề ra, bảo đảm chất lượng và tiến độ,…

 

Bên cạnh đó, hết sức coi trọng công tác thể chế hóa triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chủ trương của Đảng về chống tiêu cực ngay trong công tác xây dựng pháp luật, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “tham nhũng chính sách”; lồng ghép “lợi ích nhóm”, lợi ích cục bộ của cơ quan quản lý nhà nước trong văn bản quy phạm pháp luật.

 

Đồng thời đề nghị Chính phủ chỉ đạo tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đề cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, bảo đảm tuân thủ chặt chẽ quy trình, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bảo bảm tiến độ các luật, nghị  quyết trình Quốc hội,… Hoàn thành sớm văn bản quy định chi tiết còn nợ đọng, khắc phục triệt để tình trạng chậm ban hành văn bản hướng dẫn; chỉ đạo khẩn trương tiến hành tổng kết việc thực hiện  Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Trong đó, cần xác định rõ vị trí việc làm của đội ngũ cán bộ, công chức pháp chế, tổ chức bộ máy pháp chế; quan tâm bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ xây dựng văn bản pháp luật ở các Bộ, ngành, địa phương…

 

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Hội đồng Dân tộc các ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội dành sự qan tâm hơn đến công tác theo dõi, giám sát việc ban hành, tổ chức thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công; Chính phủ quan tâm tổ chức tốt ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 - đảm bảo ý nghĩa thiết thực;…

 

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, trên cơ sở ý kiến tại Phiên họp, ý kiến thẩm tra, đề nghị Chính phủ tiếp thu hoàn thiện Báo cáo, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV vào tháng 10/2022 tới đây.

 

Vẫn còn tình trạng nợ đọng văn bản hướng đẫn chi tiết thi hành

 

Thẩm tra sơ bộ báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nêu rõ, Thường trực Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với những kết quả đạt được trong công tác tổ chức thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết năm 2022 đã nêu trong Báo cáo của Chính phủ. Đồng thời đánh giá cao kết quả ở một số nội dung trọng tâm như: Công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ trong xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực, trở thành công tác trọng tâm, thường xuyên với nhiều đổi mới, sáng tạo hiệu quả; Công tác xây dựng, trình dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành triển khai thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu của các nhiệm vụ lập pháp được giao theo Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng được các cơ quan, Bộ, ban, ngành quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện với nhiều phương thức, hình thức đổi mới, sáng tạo;...

 

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cũng cho biết, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Báo cáo của Chính phủ đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong công tác triển khai thi hành pháp luật năm 2022. Cơ bản thống nhất với đánh giá của Chính phủ, đồng thời đề nghị quan tâm, làm rõ thêm nguyên nhân và giải pháp khắc phục đối với một số hạn chế, bất cập.

 

Trong đó, về kết quả xây dựng và ban hành văn bản quy định chi tiết, đến nay còn 11/70 văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh đã có hiệu lực còn nợ chưa ban hành, chiếm 15,71% tổng số văn bản cần ban hành. So với năm 2021, việc nợ ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh đã có hiệu lực tăng mặc dù số văn bản cần ban hành ít hơn so với cùng kỳ năm trước.

 

Cho ý kiến tại phiên họp, đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều tán thành với nhiều nội dung của Báo cáo, đồng thời cho rằng, Chính phủ đã quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về xây dựng và tăng cường công tác tổ chức thi hành pháp luật, đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp trực tiếp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục hậu quả sau đại dịch COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, các ý kiến cũng cho rằng vẫn còn những tồn tại hạn chế cần được Chính phủ làm rõ và có giải pháp cụ thể để khắc phục triệt để.

 

Liên quan đến công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh cho biết Báo cáo của Chính phủ trong kỳ báo cáo (từ ngày 01/10/2021 đến ngày 01/8/2022) chưa nêu những văn bản còn nợ từ trước đó.

 

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội chỉ rõ, đối với Luật An toàn, vệ sinh lao động đã có hiệu lực thi hành hơn 6 năm (từ 01/7/2016) nhưng quy định tại điểm c khoản 3 Điều 6 của Luật vẫn chưa được Chính phủ hướng dẫn, quy định. Trong lĩnh vực Ủy ban Xã hội phụ trách, còn một số luật còn nợ văn bản quy định chi tiết như Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (Các điểm a và b khoản 3 Điều 20).

 

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội cũng nhấn mạnh, Báo cáo mới cung cấp danh mục văn bản nợ ban hành quy định chi tiết các luật, pháp lệnh, nghị quyết đã có hiệu lực theo thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mà chưa liệt kê các văn bản còn nợ thuộc thẩm quyền của các Bộ, ngành.

 

Đồng quan điểm này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cũng cho rằng, kết quả xây dựng và ban hành văn bản quy định chi tiết vẫn còn hạn chế, tình trạng nợ đọng văn bản còn tồn tại, gây ảnh hưởng đến quá trình thực thi luật;...

 

Quan tâm đến nội dung pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy cho biết, sau khi Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục và Quyết định số 1267/QĐ-TTg ngày 29/7/2014 phê duyệt Đề án xây dựng Bộ pháp điển. Trên cơ sở đó, Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan được phân công đã rất tích cực, chủ động bắt tay ngay vào việc thực hiện pháp điển đề mục được giao. Theo lộ trình, Bộ pháp điển được xây dựng và hoàn thành trong thời hạn 10 năm (2014 - 2023) và đến nay đã hoàn thành cơ bản Bộ pháp điển (250/271 đề mục, đạt 92%). Đề nghị bổ sung vào Báo cáo số liệu đề mục đã hoàn thành pháp điển đúng tiến độ đề ra; đề mục/chủ đề hoàn thành pháp điển nhưng chậm so với lộ trình.

 

Phát biểu tại Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành đặc biệt là Bộ Tư pháp đã đạt được trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

 

Cơ bản đồng tình với nhiều nội dung tại Báo cáo của Chính phủ cũng như Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, việc hoàn thiện Báo cáo thi hành thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần rà soát, nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến thảo luận tại phiên họp cũng như ý kiến của cơ quan thẩm tra để làm rõ giải pháp nhằm tháo gỡ một số vướng mắc, tồn tại hiện nay.

 

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cần đánh giá kỹ lưỡng hơn nguyên nhân, nêu giải pháp cụ thể đối với tồn tại trong việc chậm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành trong thời gian qua. Đồng thời, lưu ý cần tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đề cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, bảo đảm tuân thủ chặt chẽ quy trình, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bảo bảm tiến độ các luật, nghị quyết trình Quốc hội; Chính phủ quan tâm tổ chức tốt ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 - đảm bảo ý nghĩa thiết thực;…

 

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Hội đồng Dân tộc các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội dành sự quan tâm hơn đến công tác theo dõi, giám sát việc ban hành, tổ chức thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công.

 

Đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật

 

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành đặc biệt là Bộ Tư pháp trong năm qua đã quyết liệt trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện công tác xây dựng pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật và đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh,… Đồng thời tích cực chủ động tham gia xây dựng 02 Đề án định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, và Đề án Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam theo Nghị quyết 13 của Đảng trong đó có chiến lược xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật.

 

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã rất nghiêm túc thực hiện kết luận của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trong việc đổi mới công tác xây dựng báo cáo có chất lượng, đáp ứng thời hạn, nội dung cơ bản đáp ứng theo yêu cầu, thông tin,  số liệu Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đặt ra.

 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội  cơ bản thống nhất và đánh giá cao công tác thẩm tra của Ủy ban Pháp luật, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc  hội tham gia phối hợp thẩm tra có chất lượng. Qua đó, đã đánh giá khách quan toàn diện công tác thi hành pháp luật, các nội dung trong báo cáo của Chính phủ đồng thời có nhiều kiến nghị cụ thể.

 

Trong thời gian tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ và các cơ quan quan tâm một số nội dung sau: Tiếp tục xác định việc triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị, Đề án Định hướng, Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2022 và năm 2023 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; tập trung nguồn lực hoàn thành kế hoạch đề ra, bảo đảm chất lượng và tiến độ,…

 

Bên cạnh đó, hết sức coi trọng công tác thể chế hóa triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chủ trương của Đảng về chống tiêu cực ngay trong công tác xây dựng pháp luật, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “tham nhũng chính sách”; lồng ghép “lợi ích nhóm”, lợi ích cục bộ của cơ quan quản lý nhà nước trong văn bản quy phạm pháp luật.

 

Đồng thời đề nghị Chính phủ chỉ đạo tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đề cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, bảo đảm tuân thủ chặt chẽ quy trình, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật; bảo bảm tiến độ các luật, nghị  quyết trình Quốc hội,… Hoàn thành sớm văn bản quy định chi tiết còn nợ đọng, khắc phục triệt để tình trạng chậm ban hành văn bản hướng dẫn; chỉ đạo khẩn trương tiến hành tổng kết việc thực hiện  Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế để kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Trong đó, cần xác định rõ vị trí việc làm của đội ngũ cán bộ, công chức pháp chế, tổ chức bộ máy pháp chế; quan tâm bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ xây dựng văn bản pháp luật ở các Bộ, ngành, địa phương…

 

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Hội đồng Dân tộc các ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội dành sự qan tâm hơn đến công tác theo dõi, giám sát việc ban hành, tổ chức thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực được phân công; Chính phủ quan tâm tổ chức tốt ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 - đảm bảo ý nghĩa thiết thực;…

 

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, trên cơ sở ý kiến tại Phiên họp, ý kiến thẩm tra, đề nghị Chính phủ tiếp thu hoàn thiện Báo cáo, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV vào tháng 10/2022 tới đây.

 

(Theo Cổng TTĐT Quốc hội)