•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2019

20/04/2018
Trong 02 ngày, 16 và 19/04/2018, tại trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2019.

Các nhà khoa học của Viện đã đăng ký 13 đề tài cấp cơ sở thực hiện trong năm 2019.

 

Sau khi nghe các chủ nhiệm đề tài trình bày bản thuyết minh, các thành viên trong hội đồng xét duyệt đã nhận xét, góp ý và đánh giá cụ thể cho từng thuyết minh đề tài. Một số bản thuyết minh đã đáp ứng những yêu cầu làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện đề tài. Tuy nhiên, nội dung của một số bản thuyết minh khác còn sơ sài, chưa thể hiện rõ mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể của đề tài, đối tượng nghiên cứu chưa rõ ràng, nội dung nghiên cứu chưa đầy đủ hoặc kết cấu các chương không phù hợp với tên đề tài.

 

Các chủ nhiệm đã tiếp thu và có những ý kiến trao đổi hoặc xin ý kiến hội đồng về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện đề tài. Qua nhận xét, góp ý của các thành viên hội đồng, một số đề tài đã được đổi tên cho phù hợp với mục đích, nội dung nghiên cứu và khả năng nghiên cứu của các thành viên đề tài.

 

Sau khi thông qua bản thuyết minh, để triển khai đề tài đúng tiến độ và có chất lượng, hội đồng xét duyệt yêu cầu các chủ nhiệm đề tài tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung bản thuyết minh để đáp ứng cả về nội dung và hình thức.

 

Danh sách cụ thể các đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2019:

 

TT

Tên đề tài

Chủ nhiệm đề tài

1

Nhà nước kiến tạo phát triển và khả năng áp dụng ở Việt Nam hiện nay

ThS. Nguyễn Thị Hưng

2

Giải pháp hoàn thiện pháp luật về quyền đối với bất động sản liền kề ở Việt Nam hiện nay

ThS. Nguyễn Thị Hường

3

Pháp luật về bảo đảm quyền trẻ em ở Việt Nam hiện nay

ThS. Bùi Thị Hường

4

Thủ tục tố tụng hành chính một số nước trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam

ThS. Lê Thương Huyền

5

Giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước ở nước ta hiện nay

ThS. Mai Thị Minh Ngọc

6

Nguyên tắc quốc tịch

TS. Nguyễn Thu Hương

7

Bảo đảm hiệu quả thi hành các bản án, quyết định dân sự của Tòa án nhân dân ở Việt Nam

TS. Dương Quỳnh Hoa

8

Pháp luật về quản lý lao động nước ngoài tại Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

ThS. Phạm Thị Hương Giang

9

Vai trò của luật tục trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay

TS. Trương Vĩnh Khang

10

Những vấn đề lý luận về các mô hình tài phán hiến pháp trên thế giới

ThS. Lê Phương Hoa

11

So sánh chế định hình phạt trong luật hình sự Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới

ThS. Lê Thị Hồng Xuân

12

Pháp luật về đa dạng sinh học ở Việt Nam hiện nay

TS. Phạm Thị Hương Lan

13

Pháp luật về xử lý bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay

ThS. Phạm Thị Hiền

 

Một số hình ảnh tại các buổi xét duyệt:

 

PGS.TS. Nguyễn Đức Minh chủ tịch một hội đồng nghiệm thu

 

PGS.TS. Phạm Hữu Nghị nhận xét bản thuyết minh đề tài

 

TS. Nguyễn Linh Giang (bên trái) và PGS.TS. Vũ Thư