•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Đề xuất cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 01/07/2024

24/05/2024
Ngày 24/05/2024, Bộ Tư pháp tổ chức phiên họp thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 252 Luật Đất đai số 31/2024/QH15. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì phiên họp.

Sớm khơi thông nguồn lực đất đai, xử lý dứt điểm các tồn đọng về đất

 

Đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu

 

Phát biểu tại phiên họp, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong tổng số 260 điều của Luật Đất đai chỉ có 83 điều (gồm 95 nội dung) giao Chính phủ quy định chi tiết; nhiều điều, khoản quy định tại Luật có thể thực hiện ngay mà không chờ văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật như quy định liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, phân cấp cho chính quyền địa phương các cấp trong việc thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về đất đai; quyền của người sử dụng đất, đặc biệt là của người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà có quốc tịch Việt Nam được hưởng các chính sách như đối với cá nhân trong nước…

 

Trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Đây là một trong những tiền đề quan trọng để Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép Luật Đất đai có hiệu lực từ ngày 01/07/2024.


Bên cạnh đó, việc xây dựng Nghị quyết của Quốc hội để cho phép Luật Đất đai số 31/2024/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2024 là cần thiết để đưa Luật Đất đai sớm đi vào cuộc sống; khơi thông nguồn lực đất đai, kịp thời giải quyết, xử lý dứt điểm các tồn đọng về đất. Đồng thời, Luật Đất đai sẽ hỗ trợ, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển, phát huy tiềm năng, sử dụng hiệu quả cao nhất giá trị nguồn lực đất đai; tháo gỡ được những khó khăn trong tiếp cận đất đai phục vụ sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, đóng góp lớn cho việc hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển.


Phải đảm bảo tiến độ, chất lượng ban hành các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật


Theo các thành viên Hội đồng thẩm định, một trong những vấn đề ảnh hưởng đến tính khả thi của Luật nếu thi hành sớm là tiến độ soạn thảo và chất lượng các văn bản quy định chi tiết thi hành.

 

Theo đại diện Bộ Xây dựng, để kịp thời điểm Luật có hiệu lực vào 01/07/2024, Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ phải trình ban hành hoặc ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật; từ đó làm cơ sở để các địa phương xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết các nội dung được giao theo thẩm quyền trong Luật Đất đai. Tuy nhiên, việc xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành trong thời gian ngắn có thể ảnh hưởng đến tính chính xác và chất lượng văn bản. Vì vậy, cơ quan chủ trì soạn thảo cần làm rõ khả năng bảo đảm việc các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai được ban hành đầy đủ, chặt chẽ, đồng bộ và có hiệu lực cùng thời điểm Luật có hiệu lực.

 

Nhất trí với ý kiến trên, đại diện Bộ Nội vụ và đại diện Bộ Công an cũng cho rằng, bên cạnh những lợi ích đem lại, cơ quan chủ trì soạn thảo cũng cần đánh giá các tác động tiêu cực, hạn chế khi đẩy sớm thời điểm thi hành Luật Đất đai và đề xuất các giải pháp khắc phục; đồng thời đánh giá các điều kiện về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, nguồn lực kinh tế để triển khai thi hành luật, đặc biệt là tại các địa phương.

 

Ngoài ra, các thành viên Hội đồng thẩm định đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nêu và phân tích cụ thể những yêu cầu thực tiễn cần sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 252 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 để Luật có hiệu lực sớm hơn so với quy định; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến luật đến đông đảo các tầng lớp nhân dân, cơ quan, tổ chức để thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận…

 

Thứ trưởng Trần Tiến Dũng phát biểu kết luận phiên họp

 

Kết luận phiên họp, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng đánh giá cao sự chuẩn bị của cơ quan chủ trì soạn thảo và ý kiến tâm huyết của các thành viên Hội đồng thẩm định.

 

Để hoàn thiện bộ hồ sơ thẩm định, Thứ trưởng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo đưa ra lập luận chặt chẽ, phân tích, làm rõ các ưu, nhược điểm của việc đẩy sớm thời điểm thi hành Luật Đất đai. Các phân tích này phải đi kèm với số liệu cụ thể về số lượng, tiến độ ban hành văn bản chi tiết của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, các địa phương và phải đánh giá về điều kiện bảo đảm thực thi Luật. Ngoài ra, cơ quan chủ trì soạn thảo cũng cần tiếp tục rà soát các quy định về điều khoản chuyển tiếp để tạo thuận lợi trong việc tổ chức thi hành Luật.

 

(Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Tư pháp)