•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Thông tin hoạt động khoa học

18/10/2011
Ngày 12 tháng 10 năm 2011, Viện Nhà nước và Pháp luật và Đề tài “Mối quan hệ giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương trong phân chia các khoản thu nhập công”, mã số III2.2-2010.07, đã phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức tại Hải Dương cuộc tọa đàm khoa học về chủ đề: "Những vấn đề thực tiễn của mối quan hệ giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương trong phân cấp quản lý ngân sách".
 

Đề tài “Mối quan hệ giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương trong phân chia các khoản thu nhập công”, do PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Âu làm Chủ nhiệm được thực hiện từ kinh phí do Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ quốc gia cấp. Viện Nhà nước và Pháp luật là cơ quan chủ trì đề tài.

Tham dự và tham gia thảo luận tại tọa đàm có lãnh đạo Viện Nhà nước và Pháp luật, Chủ nhiệm đề tài, các thành viên của đề tài và các nhà quản lý, những người làm công tác thực tiễn đại diện cho các cơ quan, tổ chức ở địa phương như: Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chuyên viên các Ban của HĐND, lãnh đạo và chuyên viên Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước và đại diện Thường trực HĐND, UBND, Phòng Kế hoạch – Tài chính của thị xã Chí Linh và huyện Bình Giang. PGS.TS. Nguyễn Như Phát - Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh - Chủ nhiệm đề tài và Ông Nguyễn Thành Công - Uỷ viên thường trực HĐND tỉnh Hải Dương đồng chủ trì cuộc tọa đàm.

Các đại biểu và người tham dự tọa đàm đã trao đổi và thảo luận sôi nổi về các vấn đề chính như: phân chia thẩm quyền giữa các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương trong quản lý ngân sách; mối quan hệ giữa trung ương và địa phương trong phân cấp thẩm quyền thu ngân sách; những vấn đề tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện mối quan hệ tài chính, ngân sách giữa trung ương và địa phương; những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong thực hiện thủ tục lập, chấp hành, quyết toán ngân sách. Trong tọa đàm, các nhà khoa học và đại biểu địa phương đã có chung nhận xét, rằng làm cho "chiếc bánh" ngân sách to thật là khó, nhưng phân chia nó thế nào để các chủ thể quản lý chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo được sự hợp lý, công bằng, hiệu quả, đúng mục đích cũng là điều không đơn giản. Sự phân chia càng khó hơn trong hoàn cảnh nguồn thu và quy mô thu ngân sách của nước ta và của nhiều địa phương còn rất nhỏ. Thêm vào đó, việc phân chia các khoản thu và chi ngân sách còn phải đáp ứng yêu cầu và góp phần làm giảm bớt sự chênh lệch giữa các địa phương, giữa các vùng, miền. Sau khi trao đổi về những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quy định và thực tiễn thực thi pháp luật ngân sách nhà nước, các nhà khoa học và đại biểu tham dự tọa đàm đã nêu ra một số ý kiến, kiến nghị và đưa ra giải pháp khắc phục thực trạng hiện nay của quản lý ngân sách nhà nước.

Thông tin và hình ảnh của cuộc tọa đàm có thể xem trên chương trình truyền hình ngày 12/10/2011 của Đài Truyền hình tỉnh Hải Dương tại địa chỉ: http://truyenhinhhaiduong.com.vn/HD/media.aspx