•  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
 •  
   
LIÊN KẾT WEBSITE

Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2023

21/06/2023
Ngày 15/06/2023, Viện Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2023 tại Hội trường tầng 2, trụ sở 27 Trần Xuân Soạn, Hà Nội.

Tham gia Hội nghị có TS. Phạm Thị Thúy Nga (Phó Viện trưởng phụ trách Viện), TS. Nguyễn Linh Giang (Phó Viện trưởng) và đông đảo viên chức, người lao động của Viện.

 

Mở đầu, ThS. Nguyễn Đình Sơn (Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp) đọc dự thảo Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2023. Dự thảo Báo cáo chỉ rõ những kết quả nổi bật đã đạt được trong công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Viện như sau:

- Hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ đột xuất được lãnh đạo Viện Hàn lâm giao.

- Hoạt động nghiên cứu đã được mở rộng về phạm vi, quy mô và được triển khai ở các cấp độ: cấp Viện Hàn lâm, cấp Viện, hợp tác với đối tác trong nước; hội thảo, tọa đàm được thực hiện ở cấp Viện Hàn lâm, cấp Viện và tham gia hội thảo quốc tế.

- Kết quả, sản phẩm nghiên cứu khoa học được nâng lên cả về số lượng và chất lượng.

- Vai trò của Chi bộ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên được phát huy.

 

ThS. Nguyễn Đình Sơn đọc dự thảo Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2023

 

Trong đó, về công tác quản lý điều hành, Lãnh đạo Viện đã chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu, tư vấn chính sách của Viện: tạo lập các nhóm nghiên cứu chuyên sâu và đã có những buổi sinh hoạt khoa học hữu ích; có hình thức khen thưởng với các cá nhân, tập thể thành viên đề tài cơ sở có sách chuyên khảo xuất bản từ sản phẩm đề tài hoặc có bài tạp chí ISI/SCOPUS gắn với đề tài do Viện là cơ quan chủ trì và tác giả là thành viên.

 

Đánh giá cụ thể về hoạt động nghiên cứu khoa học, đầu năm 2023, đề tài cấp Nhà nước mã số KX.04/21-25 “Hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh tế - nội dung trọng tâm của việc xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” thuộc Chương trình Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021 – 2025 của Hội đồng lý luận Trung ương đã triển khai các hội thảo, tọa đàm khoa học theo kế hoạch.

 

Viện cũng đang triển khai thực hiện 26 đề tài cấp cơ sở thực của năm 2023. Các đề tài đều được triển khai phù hợp với định hướng chung của phòng nghiên cứu và định hướng của Viện trong giai đoạn mới, đồng thời cũng gắn với những vấn đề cấp bách về Nhà nước và pháp luật đang đặt ra trong thực tiễn. Các chủ nhiệm đề tài tích cực và chủ động trong việc thực hiện đề tài, có thái độ nghiêm túc trong hoạt động nghiên cứu.

 

TS. Phạm Thị Thúy Nga (thứ ba từ phải sang) phát biểu tại hội nghị

 

Ngoài các hội thảo, tọa đàm được tổ chức trong khuôn khổ các đề tài, Viện đã tổ chức thành công 01 hội thảo cấp Viện Hàn lâm, 01 hội thảo cấp Viện chuyên ngành với sự tham gia của các khách mời và báo cáo viên là các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực khác nhau và thảo luận về các vấn đề thời sự, cấp bách.

 

Dự thảo Báo cáo cũng tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện trong các công tác: Tổ chức cán bộ và đào tạo; thi đua – khen thưởng; kế hoạch – tài chính và quản trị; hợp tác quốc tế; thông tin – thư viện, xuất bản và tạp chí; hoạt động của các tổ chức đoàn thể.

 

Từ những đánh giá trong các mảng công tác, dự thảo Báo cáo đã chỉ ra những hạn chế, khó khăn từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục.

 

Về các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu triển khai thực hiện công tác 6 tháng cuối năm 2023. Dự thảo Báo cáo đề ra các mục tiêu cụ thể, trong đó với công tác nghiên cứu khoa học yêu cầu hoàn thành đúng hạn các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp được giao; 90% các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp được nghiệm thu đạt loại khá trở lên.

 

TS. Nguyễn Linh Giang (ngồi giữa) góp ý vào dự thảo Báo cáo

 

Ngoài ra, Viện cần duy trì, củng cố khối đoàn kết tập thể vững mạnh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc, môi trường làm việc của viên chức. Viện cũng cần tích cực triển khai các giải pháp để nâng cao năng lực nghiên cứu của Viện đã được nghị quyết Chi bộ thông qua nhằm đạt được các mục tiêu đề ra, đặc biệt là các giải pháp thành lập các nhóm nguyên cứu chuyên sâu, chú trọng các biện pháp thúc đẩy tinh thần hăng say nghiên cứu của viên chức.

 

Sau đó, Hội nghị đã lắng nghe các ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo của TS. Phạm Thị Thúy Nga, TS. Nguyễn Linh Giang, TS. Phạm Thị Hương Lan, ThS. NguyễnThu Dung và các viên chức khác về các vấn đề: Hợp tác quốc tế, cách thức triển khai đề tài cơ sở, chia sẻ thông tin về hoạt động của Đoàn Thanh niên, thu nhận kiến thức, kinh nghiệm nghiên cứu khi tham gia các hội thảo…

 

TS. Phạm Thị Hương Lan trao đổi tại hội nghị